ETM - Zelená cesta

 

Členovia nášho oddielu nepracujú len na prípravách športových podujatí, ale aj na iných činnostiach, ktoré napomáhajú zdravému pohybu v prírode. V rámci projektu európsky týždeň mobility sme sa už po druhy krát pri pojili aj čistením tzv. zelenej cesty. Keďže nám vo štvrtok počasie neprialo, čistenie lesného chodníka od Hunyadiho k Aréne sme si preložili na piatok. Turistický chodník využívajú "bohužiaľ" naozaj aj ľudia, ktorí sa v prírode a v spoločnosti nedokážu správať slušne. O tom svedčí aj veľké množstvo vyzbieraných odpadkov. Chodník sme sprístupnili v celej pôvodnej šírke, vyzametali aj pre bezpečný prejazd s kočíkmi smerujúcich na detské ihriská do arény. Prajeme turistom a občanom mesta príjemné užívanie.

V októbri plánujeme vyčistiť staré pekné oddychové miesto Studnička pod kaplnkou. Pridať sa k nám môže každý dobrovoľník, ktorému nieje znečistenie ľahostajné.

Foto: ŠK BODVA


Pridajte prvý príspevok do diskusie

Meno, priezvisko:

Správa:
picleftrightclosefacebook