Moldavská bežecká liga 2015

Športový klub Bodva (ŠK BODVA) vyhlasuje 3. ročník Moldavskej bežeckej ligy ( ďalej len MBL), v rámci ktorej bežci/bežkyne z Moldavy nad Bodvou a blízkeho okolia bojujú o titul najlepšieho vytrvalca/vytrvalkyne. Do súťaže sa môžu zapojiť ženy aj muži po dovŕšení 18. roku. Podmienkou je registrovať sa ako člen MBL (viď nižšie uvedené kontakty) a mať chuť behať.  Je však potrebné uhradiť členský poplatok vo výške 5 eur na 1 rok, ktorý bude využitý na organizovanie domácich pretekov. Súťaž pozostáva z 10-tich súťažných kôl, za ktoré budú súťažiacemu udelené body v bodovacej tabuľke. Ocenení budú  bežci/bežkyne, ktorí absolvujú minimálne 1 z 10-tich súťažných kôl. Do celkového bodovania sa zahrnú len body z ôsmich najlepších pretekov, ktoré si bežec vyberie.

 

Pre rok 2015 boli schválené nasledujúce preteky :

 1.  Marec 01.03.15 – Blažice: muži aj ženy 16km
 2.  Apríl 12.04.15 – Kysak: muži aj ženy 21km
 3.  Apríl 30.04.15 – Rudník: muži aj ženy 10km
 4.  Jún cca 13.06.15 – Cross Country Jahodná: muži 21km / ženy 11km
 5.  Jún 30.06.15 – Moldava: muži aj ženy 21km
 6.  Júl 13.07.2015 – Hámornicky polmaratón Medzev: muži aj ženy 21km
 7.  September  04.09.15 – Nightrun Košice: muži aj ženy 10 km
 8.  September cca 19.09.15 – Moldavské športové dni: sv. Ladislav, muži aj ženy 10km
 9.  November cca 28.11.15 – Moldava: muži aj ženy 10 km
 10.  December cca 19.12.15 – Moldava : záverečný finálový  Vianočný beh, muži aj ženy 9km

Niektoré dátumy ešte nie sú úplne presné nakoľko ešte nemajú zverejnené propozície, ale členovia MBL s nimi budú včas oboznámení.Základnou podmienkou je registrovať sa a súťažiť pod domácim klubom s názvom: ŠK Bodva Moldava.

 

Bodovanie podľa umiestnenia v jednotlivých kolách:

 1. miesto – 12 b.
 2. miesto – 10 b.
 3. miesto –   9 b.
 4. miesto –   8 b.
 5. miesto –   7 b.
 6. miesto –   6 b.
 7. miesto –   5 b.
 8. miesto –   4 b.
 9. miesto –   3 b.
 10. miesto –   2 b.

Navyše každý, kto sa zúčastní preteku dostane k získaným bodom ešte motivačný +1 bod za účasť.

Záujemcovia o túto bežeckú súťaž sa môžu zaregistrovať u predsedu bežeckej ligy na tel.č.:  0908 231 152  alebo na emailovej adrese: robertboros@centrum.sk do konca februára, keďže liga začína už v mesiaci marec. Všetky potrebné informácie nájdete aj na domovskej stránke klubu www.skbodva.sk v sekcií šport - beh, alebo priamo u predsedu bežeckej ligy. 

 

Behu zdar!

 

Róbert Boros

predseda MBL

 

Foto: ŠK BODVA


Pridajte prvý príspevok do diskusie

Meno, priezvisko:

Správa:
picleftrightclosefacebook