Šk Bodva Moldavský vianočný beh

 

Trasa preteku bude po asfaltových chodníkoch a cestách posypaných a zabezpecených pre bezpečné behanie!!!

 

     

Športový klub Bodva Vás srdečne pozýva na 2. ročník Šk Bodva Moldavského vianočného behu, ktorý sa uskutoční v sobotu 21. decembra 2013 o 13:00 hod. v Moldave n/B.
Prezentácia: do12:30 hod.
Štart: 13:00 hod.

Kategórie: M1 - muži do 39r.
                    M2 - muži nad 40r.
                    Ž - ženy
Štartovné: 5€, pre členov ORŠ Moldavskej bežeckej ligy 3€.
Trasa: 10.5 km v uliciach Moldavy.

Povrch: asfaltové cesty, lesný chodník.

Zraz: pri bývalej kotolni K5 v Moldave nad Bodvou, mapa

Pre súťažiacich je zabezpečené občerstvenie ( guláš, teplý čaj) a ocenenia na stupňoch víťazov. Vyhlásenie výsledkov ORŠ Moldavskej bežeckej ligy 2013 o najlepšieho bežca a bežkyňu.
Prihlásiť sa je nutné na emaile: skbodva@skbodva.sk ,alebo tč 0915 933 609.

Organizátor si vyžaduje právo zmeny trasy v pripade nepriaznivých poveternostných podmienok.

Bežci nie su poistený, každy sa zúčastňuje preteku na vlastné nebezpečenstvo.


Všetkých súťažiacich, nesúťažiacich, priaznivcov športu a pohybu srdečne vítame. O hudbu a zábavu sa postará Ján Spišák K5 bowling bar Moldava n/B.

Foto: ŠK BODVA

          

Sport club Bodva invites you to the second year Šk Bodva Moldava christmas run, which will be held on Saturday 21.12.2013.

Presentation: from 12:30 hour.

Start: 13:00

Categories: M1 - men to 39 years. M2 - men over 40 years. Z - women.

Entry: fee is 5 euros, for the members of ORŠ Moldava running league 3 euros.

Track: 10.5 km in the streets of Moldava.

Surface: asphalt roads, forest path.

Meeting: former boiler room K5 bar, map.

For competitors refreshments are provided ( stew, hot tea ) and awards also.

Announcement of results ORŠ Moldava running league 2013 the best male and female runner.

Registration is required on the email : skbodva@skbodva.sk or tel.n. +421915 933 609.

Organizer requires the right to change the route in case of bad weather.

Runners are not insured, everyone participates at their own risk.

 

All contestants, sport and movement fans warmly welcome.The music and the entertainment

The music and entertainment caters John Spišák K5 bowling bar Moldava n / B.

Szepsi sport klub Bodva része tisztelettel meghívja Önt a 2. év Šk Szepsi Bodva karácsonyi futásra, amelyikre szombaton 21.12.2013 kerül sor.

Kezdet: 12:30

Start: 13:00

Kategoriák: M1 - férfiak 39 évig. M2 - férfiak tobb mind 40 év. Z - nők.

Belépő: 5 €, ORS szepsi futó liga tagiainak 3 €.

Útvonal: 10.5 km Szepsi utcáin.

Felület: aszfalt utak, erdei út.

Találkozó: az egykori kazánház K5 bár, térkép.

A versenyzőknek bevan biztosítva élelmiszer ( gulyásleves, forró tea ) és díjátadás a dobogón.

Kijelentés a 2013 ORS Szepsi futó liga legjobb férfi és női futója.

Regisztrálodni lehet a emailre : skbodva@skbodva.sk, vagy +421915 933 609 tel. számra.

A rendező rosz idő esetén megváltoztathassa az útvonalat.

A futók nincsenek bebiztosítva, mindenki saját felelősségére vesz részt a versenyen.

 

Minden résztvevőt , sport és mozgás támogatot szeretetel várunk.

A zenérol és a szórakozásrol Ján Spíšak gondoskodik a K5 Szepsi bowling bárba.

Der Sportverein Bodva ladet euch herzlich zu dem 2.Jahrgang des

Šk Bodva Moldava Weinachtslauf ein, der am Samstag des 21.12.2013 um 13:00 in Moldave n/B stadt findet.

Präsentation: bis 12:30 Uhr.

Start: 13:00 Uhr.

Kategorien: M1 - Männer bis 39.  M2 - Männer über 40.   Ž - Frauen   

Startgeld: 5€, für Mitglieder der ORŠ Moldavskej Laufliga 3€.

Laufstrecke: 10.5 km in den Strassen von Moldava.

Treffpunkt: bei der alten Kesselanlage. map 

Für die bewerber ist eine Erfrischung vorbereitet (Gulas, Warmer Tea) Preise für die Besten.

Ausrufung der Ergäbnisse der ORŠ Moldavskej Laufliga 2013 für den besten Läufer und Läuferin. 

Anmeldung notwendig auf die Emailadresse skbodva@skbodva.sk ,oder t.n +421915 933 609. 

Der Organizator kann die Laufwege bei ungünstigem Wetter umleiten. Die Läufer sind nicht versichert.

 

Alle Wettbewerber und Wettbewerbinnen laden wir herzlich ein. Um die Musik und Unterhaltung sorgt

Ján Spišák K5 bowling bar Moldava n/B.

  


2 príspevkov v diskusii Zobraziť
ttt (neregistrovaný), 20.12.2013 11:10
drzim palce vsetkym bezcom !
brano (neregistrovaný), 20.12.2013 11:21
v sobotu sa beží trasa "B"

Meno, priezvisko:

Správa:
picleftrightclosefacebook