Slovenský pohár v lukostreľbe

Dňa 9. a 10. marca sa uskutočnilo v Kežmarku 4. kolo súťaže v lukostreľbe o Slovenský pohár. Súťaže sa zúčastnil aj Imrich Lyócsa. V poslednom kole súťaže sa umiestnil na 2. mieste, v zbierke má dve 3. miesta a raz sa umiestnil na 6. mieste a tak má p. Lyócsa šancu získať v 5. kole 3. miesto.
Posledné kolo sa uskutoční o dva týždne v Liptovskom Mikuláši.
Foto: ŠK BODVA

 

picleftrightclosefacebook