IX. Moldavská autoshow

Dňa 25. mája sa v našom meste konalo 3. kolo MRC (Mini Rally Cup) pod názvom "IX. Moldavská autoshow", na ktorej sa uskutočnilo 82 posádok. Pretek pozostával z 5 rýchlostných skúšok. Prvá a štvrtá rýchlostná skúška prebiehala v STARKO, s.r.o. , druhá pri podnikateľskom inkubátori a tretia a piata rýchlostná skúška prebiehala v bývalom Areáli OSIVEX-u. Absolútnym víťazom preteku sa stal Ladislav Szombathy z Turnianskej Novej Vsi s vozidlom Mitsubishi Lancer a najrýchlejším Moldavčanom sa stal Ľudovít Harsányi z vozidlom Škoda 105L, ktorý sa v triede Z5 umiestnil na 1. mieste. Štvrté kolo seriálu Mini Rally Cup sa uskutoční 22. Júna v Dolnej Strehovej.
Foto: ŠK BODVA

picleftrightclosefacebook