Podpora reprezentantov klubu Šk Bodva

Športový klub Bodva podporí reprezentantov klubu úhradou 50% výšky štartovného na športových podujatiach.

Podmienky:

Reprezentant – člen klubu.

Účasť na preteku musí byť v klubovom drese.

Doklad o zaplatení musí byť vystavený na ŠPORTOVY KLUB BODVA MOLDAVA N/B, alebo ŠK BODVA IČO 35518847.

Doklad musí byť vystavený platbou v hotovosti, ak to usporiadateľ takto neposkytuje treba pred platbou kontaktovať sekretariát klubu.

Maximálna výška príspevku je 15€ na jeden pretek. Drahšie štartovné ako 30€ si myslíme že je biznis a nie šport!

Pretekár musí byť v štartovacej a výsledkovej listine zapísaný že preteká pod klubom Šk Bodva.

Toto nariadenie platí do vyčerpania dotácií v roku 2022
Pridajte prvý príspevok do diskusie

Meno, priezvisko:

Správa:
picleftrightclosefacebook