Vianočný beh a charitatívna potravinová zbierka

Dňa 15. decembra 2019 sa v Moldave nad Bodvou uskutočnil už tradičný vianočný beh ulicami mesta pod názvom: ŠK BODVA VIANOČNÝ BEH. V rámci tohto športového podujatia bola vyhlásená aj potravinová zbierka pre ľudí bez domova. Takáto charitatívna činnosť je už neodmysliteľnou súčasťou počas konania bežeckého preteku. Prvýkrát sa však zrodila myšlienka spojiť túto zbierku aj s rímsko-katolíckou farnosťou v Moldave nad Bodvou. Oslovený bol preto pán kaplán Mgr. Kristián Karch z farnosti Ducha Svätého v Moldave, ktorý bol ihneď ochotný a nápomocný s touto dobročinnou a charitatívnou pomocou. Počas sv. omši tak vyhlásil informácie o tejto pomoci a naši veriaci mohli dobrovoľne prispieť do tejto zbierky, každý tým, čo mal a koľko chcel. Ľudia navštevujúci farnosť v Moldave sa tak ochotne zapojili.

Možno si to niekto ani neuvedomoval, že ak priniesol napr. aj 1 kg nejakej potraviny, tak ľuďom v núdzi veľmi pomohol. Veriaci sa vo farnosti spojili a spoločne aj s účastníkmi behu sa nakoniec podarilo vyzbierať asi 400 kg trvanlivých potravín. Každému, kto sa zapojil do tejto pomoci, patrí veľmi veľká vďaka. Tu vidieť aká je dôležitá jednota a ochota zapojiť sa do zbierky.

Tieto potraviny putovali do neziskovej organizácie OÁZA – Nádej pre nový život v Bernátovciach. Jedná sa o útočisko pre ľudí v krajnej núdzi a bez domova, kde hlavným patrónom a riaditeľom je pán farár Mgr. Peter Gombita.

Zbierka bola odovzdaná za účasti kaplána Mgr. Kristiána Karcha, ktorý osobne mohol vidieť ľudí a samotné centrum, v ktorom sa nachádza asi 300 obyvateľov. Exkurziu zariadenia vykonal samotný pán Gombita. Po krátkom posedení mu bol potom odovzdaný aj finančný dar z celkového zisku na vianočnom behu. Vieme, že tieto dary sú na správnom mieste.

Pán Gombita Vás všetkých, ktorí ste sa zapojili do zbierky pozdravuje a hlboko zo srdca za obyvateľov zariadenia ďakuje a pán Boh zaplať!

 

 

Foto: ŠK BODVA


Pridajte prvý príspevok do diskusie

Meno, priezvisko:

Správa:
picleftrightclosefacebook