ŠK BODVA VIANOČNÝ BEH 2019

Predvianočné nedeľné popoludnie v Moldave nad Bodvou sa nebude niesť len tradičným symbolom zapálenia adventnej sviečky na hlavnom námestí, ale bude aj v znamení behu a kultúry. Športový klub Bodva (ŠK Bodva) v spolupráci s mestom Moldava nad Bodvou a Mestským kultúrnym strediskom (MSKS), organizuje v nedeľu dňa 15. decembra 2019 o 13:00 hod. otvorené bežecké podujatie ulicami mesta. Už v poradí 8. ročník sa bude konať opäť na Hlavnej ulici pri Mestskom úrade v Moldave, kde bude samotný štart aj cieľ preteku. Registrácia sa bude konať v priestoroch MSKS na Hlavnej ulici oproti Mestskému úradu. Pripravená bude trať, ktorá pretekárov preverí na rovine, dole kopcom, ale aj v behu do kopca, kde súťažiacich čaká 208 schodov po serpentíne smerom na mestskú časť Terasa. Trať má dve súťažné kolá v celkovej dĺžke 8,8 km a jeho povrch je asfaltový. Jeden okruh meria 4,4 km a bude v ňom potrebné zdolať 104 schodov, ktoré určite zdramatizujú priebeh tejto súťaže. Odmenou bude už tradične účastnícka medaila. Atraktívny mestský pretek si môžu vychutnať nielen bežci, ale aj diváci, ktorých týmto srdečne pozývame do ulíc, kde môžu bežcov povzbudiť. Samotná trať povedie ulicami: Školská, Hlavná, Kalvínska, Záhradná, Jiskrova, Vodná, Školská, Československej armády, Podhorská, Slovenského národného povstania, Rožňavská, Vodná a Školská. Viď mapka pretekov a GPX súradnice na stiahnutie


Usporiadateľ:
Športový klub Bodva Moldava a mesto Moldava nad Bodvou


Termín:
15. december 2019 (nedeľa)


Štart:
Hlavná ulica pri Mestskom úrade v Moldave o 13:00 hod. pre všetky kategórie


Prezentácia:
Hlavná ulica - Mestské kultúrne stredisko (na 1. poschodí) od 11:00 – 12:45 hod.


Štartovné:
12 eur – vopred registrovaní s uhradenou platbou
do 12. decembra 2019
15 eur – registrovaní priamo na mieste v deň preteku


Účastnícky poplatok zahŕňa občerstvenie, jedlo a nápoj. Súčasťou bude aj balíček, tombola a po dobehnutí do cieľa opäť už tradičná ručne vyrobená pamätná účastnícka medaila.

 

Registrácia:

Spočíva vo vyplnení registračného formulára

https://my.raceresult.com/142492/?lang=sk

Povinné polia sú označené *

 

Po vyplnení formulára je potrebné uhradiť štartovné na účet klubu, tak aby najneskôr do 12.12. 2019, bolo pripísané na náš účet. Po obdržaní a identifikovaní účastníckeho poplatku, budete viditeľný v zozname prihlásených pretekárov. V prípade, ak sa preteku nezúčastníte, organizátor t.j. Športový klub Bodva, tieto peniaze využije na rozvoj športového klubu. Registrácia je úspešná až po pripísaní štartovného na účet klubu. Registráciu prezentáciu, časomieru a kompletné výsledky bude zastrešovať: Partia nadšenocov

 

Bankové spojenie:

IBAN číslo:

SK11 5600 0000 0063 1018 9002 (PRIMA banka)


Pri platbe do správy pre prijímateľa prosím uviesť uviesť Vaše: Meno, priezvisko, variabilný a špecifický symbol

 

Občerstvenie:

V priestore štartu a na občerstvovačke (čaj, voda)

 

Predpis:

Organizátor nezodpovedá za škody vzniknuté nepriaznivými prírodnými podmienkami a neplnením pokynov organizátormi. Každý účastník štartuje na vlastnú zodpovednosť a pretekov sa zúčastňuje v dobrom zdravotnom strave, schopnom ubehnúť súťažnú vzdialenosť. Pretekári sú povinní riadiť sa pokynmi organizátorov. Organizátor si vyhradzuje právo na : zmenu trate, programu a zmenu vekovej kategórie v prípade neobsadenia min. 3. bežcov v danej kategórii.

Limit je 120 pretekárov!

Zoznam registrovaných nájdete na kliknutím na link

https://my.raceresult.com/142492/participants?lang=sk

 

Trať:
Asfalt, dĺžka trate je 8,8 km ( 2 súťažné kolá, 1 kolo meria 4,4 km )
- pre kategórie M1, M2, M3, M4, Ž1, Ž2, Ž3, NMM, NMŽ – 8,8km (2 súťažné kolá)

 

Ceny:
Bez finančnej ceny. Behať sa bude o vecné ceny (medaila, pohár) pre prvých troch v kategórii M1, M2, M3, M4, Ž1, Ž2, Ž3, NMM a NMŽ.
Navyše každý účastník, ktorý dobehne do cieľa dostane prekrásnu účastnícku medailu.

 

Kategórie:
M1 – muži do 39 r.,
M2 – muži od 40 r. - do 49 r.,
M3 – muži od 50 r. - do 59 r.,
M4 – muži nad 60 r.,
Ž1 – ženy do 39 r.,
Ž2 – ženy od 40 r. - do 49 r.
Ž3 – ženy nad 50 r.
NMM – najlepší moldavský muž (podmienkou je trvalý pobyt v Moldave n/B.)
NMŽ – najlepšia moldavská žena (podmienkou je trvalý pobyt v Moldave n/B.)

 

Informácie a kontakt:
Ing. Róbert Boros
email: robertboros@centrum.sk

tel.: 0917 097 813

 

Viac informácii ohľadom behu, propozícii a zoznamu prihlásených nájdete aj na domovej stránke klubu: www.skbodva.sk Všetci ste srdečne vítaní v tento predvianočný čas na hlavné námestie v Moldave nad Bodvou, kde si všetci pred samotnými Vianocami spolu zabeháme, strávime čas v kruhu bežeckých priateľov a zabavíme sa. Námestie na Hlavnej ulici bude už v tomto období obklopené Vianočnými trhmi, na ktorých bude možnosť sa občerstviť a zahriať napr. pri primátorskom punči. Každý pretekár bude mať po preteku voľný vstup aj do vinného múzea, ktorý sa nachádza priamo pod budovou MSKS. Po skončení pretekov bude na Hlavnom námestí Vianočný koncert, kde je vstup samozrejme zdarma.

 

Ďakujeme,

Róbert Boros a kolektív ŠK BODVAFoto: ŠK BODVA


Pridajte prvý príspevok do diskusie

Meno, priezvisko:

Správa:
picleftrightclosefacebook