ŠK BODVA MOLDAVSKÁ DESIATKA 2018

Milí bežecký priatelia

 
Dostávam veľa správ a emailov čo sa týka preteku Moldavská desiatka. Nakoľko je situácia v našom meste zložitá čo sa týka zorganizovania tohto preteku, rozhodol som sa tento pretek v tomto roku zrušiť čo sa týka oficiálnych výsledkov a umiestnení. Zrušiť znamená spraviť výluku pre tento rok 2018, pôjdeme si zabehať len pre účasť a radosť. Ani si neviete predstaviť ako ma to mrzí. V prvom rade nemám chuť ani síl to už ďalej robiť a pritom tento pretek patrí medzi moju srdcovku. Založil som ho na základe toho, že "Rastlinný kostol sv. Ladislava" je moja najobľúbenejšia pešia resp. bežecká trať. Chcel som ju zviditeľniť a rovnako tak aj naše mesto MOLDAVA, že vieme spraviť kvalitné a hlavne rodinné bežecké podujatie. Myšlienka bola žiadne peňažné výhry, nakoľko všetko to bolo financované len zo štartovného, ktoré prinášate práve Vy bežci, ktorí k nám prichádzate. Nieje to veru jednoduché vyhovieť každému jednému bežcovi, aby bol spokojný aj napriek tomu, že snaha z našej strany je tam veľká. Pretek "Moldavská desiatka" vznikol ešte v roku 2011, kedy to organizoval klub "Oddiel rekreačného športu" dnes už je to klub " Športový klub Bodva" (ďalej už len ŠK BODVA) a zúčastnili sa ho len 3 bežci (1 muž a 2 ženy). V tom čase trať ešte neviedla na sv. Ladislava, ale behala sa len 6 km cezpoľná trať. Až od roku 2012 píšeme 1. ročník tohto preteku a trať už viedla smerom ku symbolu tohto preteku a to " Rastlinný kostol sv. Ladislava". Za všetkým týmto stáli: Branislav Jánoš Anton Himic a Ladislav Szilagyi . Od roku 2014 je pravidelnou odmenou pre odbehnutie tejto náročnej ale krásnej trate: drevená účastnícka medaila. Pretek sa rozvíjal aj napriek tomu, že nevieme zabezpečiť až takú kvalitu ako zabezpečujú iné bežecké podujatie. V roku 2017 bola prvá kríza, kedy zanikol športový areál "Arenasportcentrum" kde bol vznik tohto preteku. Práve tento areál zanikol a nikto sa nepýtal čo bude ďalej nielen s týmto bežeckým podujatím, ale aj s rôznym iným, ktoré náš klub organizuje resp. organizoval. Robili sme dobrú vizitku tomuto mestu a zrazu sme dostali prekážky. V roku 2017 sme pretek preniesli do obce DEBRAĎ, kde nás pani starostka Adrianna Gergely Papp s radosťou a veľkou pomocou udomácnila pri príležitosti roka sv. Ladislava. Odmenou bolo kvalitné bežecké podujatie. Myšlienka tohto behu a názov však nesie názov "Moldavská desiatka" a tak by sa mal konať v meste, kde mal aj svoj pôvod a vznik. Nakoľko nemáme podmienky a zázemie to zorganizovať sme nútený tento pretek čo sa týka oficialného preteku zrušiť. Veľmi nerád, ale aj politická situácia zasiahla tento pretek a to som sa celú tu dobu chcel byť nezávislí a ten kto ma pozná vie, že som bol stále za šport a nie politiku. Ja som tomuto preteku verný a rovnako tak aj iným, ktoré ŠK BODVA organizuje a tak si danú trať odbehnem tak, ako to bolo aj v pláne. Pôjde však o beh priateľov a to 16.09.2018 v nedeľu, ale nie v bývalom areáli "Arenasportcentrum" ako to bolo zvykom, ale v jeho blízkosti v podniku z názvom Bowling Club K5 ( http://www.bowlingk5.sk/ ) so štartom o 11:00 hod.. Zabezpečíme občerstvenie v cieli a občerstvovačku na mieste vyvierania prameňa sv. Ladislava. Štartovné zdarma resp. dobrovoľný príspevok podľa možností. Kto chce sa pridá, nakoľko v sobotu pred nami vzniklo nové bežecké podujatie v Prešove, ktorému prajem nech sa mu darí. Základ je napísať mi správu cez FB, cez SMS, email robertboros@centrum.sk alebo akýmkoľvek iným spôsobom. Ďakujem každému jednému bežcovi ale aj sponzorom, ktorý mi pomohli tento pretek doteraz zorganizovať. Neviem či mám menovať ale skúsim: ŠK Bodva Moldava ( www.skbodva.sk ), mesto Moldava nad Bodvou, Adriana Szilágyiová a kolektív MSKS, Spectron Moldava, Adrianna Gergely PappRolo SzaboKrušinský NorbertRóbert Toviš a Spezial sport, Tomáš Gáll a Active life, Lucia KočkováDobos Zoltán, ŠIMI-BAR Gabriel Šimko, dobrovoľníkom z klubu ŠK BODVA a ostatným na ktorých som nevedome možno zabudol. V prípade ak by mal niekto záujem o info nech mi kľudne píše, volá resp. nech sa mi ozve v akejkoľvek podobe. Rovnako tak aj ak by sa našli sponzori pre zachovanie tohoto preteku som otvorený. Ďakujem s pozdravom

Róbert Boros

Foto: ŠK BODVA


Pridajte prvý príspevok do diskusie

Meno, priezvisko:

Správa:
picleftrightclosefacebook