Hrhovský divočák

MTB Hrhovský divočák
1. ročník

Termín: 16. jún 2018 (sobota)
Miesto: Futbalové ihrisko Hrhov

Usporiadatelia:

Kontaktaktná osoba:

Loránt Tóth 00421 908 919 478
E-mail : hrhovsky.divocak@gmail.com
Web : www.hrhovsky-divocak.sk
Facebook: www.facebook.com/Hrhovsky.divocak

Trať: Loránt Tóth

Zdravotné zabezpečenie:
Zdravotník s vybavením.

Charakteristika podujatia:

1. ročník amatérskych pretekov na horských bicykloch za účelom poukázať na krásy národného parku Slovenský kras. Jedná sa síce o vytrvalostné preteky, ale skôr rekreačného charakteru. Súťažiaci majú možnosť spoznať krásnu prírodu v okolí obce Hrhov, Zádiel, Jablonov nad Turňou a Hrušov. Pretek je určený pre milovníkov horskej cyklistiky, lesných cestičiek, ale aj histórie, keďže časť trasy kopíruje niekdajšiu cestu vedúcu do Rožňavy. Okrem nerovností a nástrah rôznorodého terénu si budete môcť vychutnať aj nádherné výhľady na Hrhovské jazerá, kopce obklopujúce samotný Hrhov, Holubiu skalu, ktorá v 14. storočí poslúžila ako útočisko pre samotného Bela IV., scenériu železničnej trate kopírujúcu úpätie horného kopca a tiež Zádielskú tiesňavu.

Popis tratí:

Čierna 50 – ( 49.28km/1034m)

Trasa vedie po neznačených lesných cestičkách úpätia horného kopca národného parku Slovenský kras, kde sa cyklista len tak bez povolenia nedostane. Do trasy je zakomponovaná aj historická cesta do Rožňavy. Časť trasy vedie cez oblasť viníc ktorá končí dlhým a tmavým tunelom vydláždená veľkými kameňmi, po ktorých sa valí voda. Súčasťou trasy sú aj cestičky vedúce popri Hrušovských a samozrejme Hrhovských jazerách. Z dôvodu, že sa súťaž bude konať za plnej cestnej premávky a trasa 2 krát križuje štátnu cestu je potrebná vyššia ostražitosť. Absolvovanie tejto trasy vyžaduje ako technické zručnosti tak aj fyzickú výdrž.

Červená 20 – (19,61km/621m)

Jedná sa o skrátenú verziu 50 km verzie a tiež vedie po neznačených lesných cestičkách úpätia horného kopca národného parku Slovenský kras, kde sa cyklista len tak bez povolenia nedostane. Je určená pre skúsených cyklistov, ale aj pre amatérov ktorí s cyklistikou v lese začínajú a chcú skúsiť pravý zaťažkávací terén pre svoj horský bicykel a chcú si užiť príjemnú pretekársku atmosféru, stráviť pekný deň v cyklistickom duchu.

Modrá 10 – (13,32km/168m)

Je určená pre amatérov a rodiny s deťmi s príjemnou pretekárskou atmosférou. Trasu je možné absolvovať aj na trekingových bicykloch.

Kategórie:

50km – dlhá trať (štart 14:30) :

Muži 19 – 39 rokov
Muži masters A 40 – 49 rokov
Muži masters B 50rokov a viac
Ženy 19 – 39 rokov
Ženy Masters A 40 – 49 rokov
Ženy masters B 50 rokov a viac
Juniori do 18 rokov
Juniorky do 18 rokov

20km – krátka trať (Štart 14:30) :

Muži 19 rokov a viac
Ženy 19 rokov a viac
Juniori do 18 rokov
Juniorky do 18 rokov

Family – rodič a dieťa/deti do 15 rokov trasa 10km (Štart 12:30)


Občerstvenie:

Na trati bude zabezpečený pitný režim a občerstvenie v podobe ovocia
„50km“ – 4 x občerstvovačka

„20km“ – 2 x občerstvovačka

Značenie trate:
 Smerové šípky (tabule s bielym podkladom) ukazujú nasledujúce zmeny trate, križovatky, a všetky potenciálne nebezpečné situácie. Doplnkové značenie: pomocou červeno-bielych PE pásov a farebných smerových značiek nastriekaných výraznou sprejovou farbou na podklad a pevné predmety na trase.
Obzvlášť náročné a nebezpečné úseky budú špeciálne značené a zabezpečené personálom.

Prihlášky:

Prihlášky zaslané elektronicky musia byť pri prezentácii vlastnoručne podpísané.

U prihlásených mladších ako 18 rokov sa vyžaduje písomný súhlas zákonného zástupcu . Osoby do 15 rokov môžu absolvovať čiernu 50 a červenú 20 len v sprievode zákonného zástupcu.

Štartovné:

1,- € Pre deti do 15 rokov ( rodič platí štandardné štartovné)
6,- € online registrácie do 7.6.2018 s úhradou štartovného
8,- € online registrácia od 8.6.2018 do 16.6.2018 s úhradou štartovného na mieste alebo registrácia v deň pretekov

Ak sa pretekár registruje do 7.6.2018 je potrebné, aby mal na prezentácii už štartovné uhradené. Úhrada na prezentácii sa neakceptuje. V tomto prípade platí pretekár štartovné podľa dňa zaplatenia.

V prípade neuskutočnenia sa závodu z dôvodu živelnej pohromy, alebo epidémie sa štartovné nevracia. Vklady dopredu prihlásených pretekárov, ktorí sa nezúčastnia preteku nebudú vrátené !

Prihlášky sú platné len s priloženým potvrdením o zaplatení štartovného alebo kópiou potvrdenia o platbe bankovým prevodom.

Zmena trasy – 0,- € do 31.5.2018
1,- € po 31.5.2018 alebo na mieste prezentácie

Štartovné zahrňuje:
účasť na podujatí, základná zdravotná pomoc , značenie trate, meranie času, občerstvenie na trati, teplé jedlo a nápoj v cieli, umytie bicyklov, parkovne na celý deň .

Úhrada:

1.Bankovým prevodom na účet :
IBAN: SK52 8360 5207 0042 0013 2700

BIC (SWIFT): BREXSKBX

Konštantný symbol: 308

Variabilný symbol: v potvrdzujúcej správe (e-mail)

Špecifický symbol: 20180616

Poznámka: v potvrdzujúcej správe (e-mail)


2. v hotovosti na mieste :

Pri platbe v hotovosti v deň pretekov sa platí plné štartovné !

Platba kreditnou kartou nie je možná.Prezentácia:
16.6.2018 (sobota) futbalové ihrisko Hrhov od 11:00 hod.

Ukončenie prezentácie je 30 min. pred štartom príslušnej kategórie!!

Pri prezentácii účastníci dostanú pokyny, lístok na jedlo/nápoj, štartovné číslo, príchytky na číslo.

Výsledky:
Neoficiálne výsledky sa budú postupne zverejňovať na informačnej tabuli v priestore štartu/cieľa.

Vyhodnotenie kategórií:

Prémiu „Kopček makačov“ (cca 9. km) získa vyžrebovaný pretekár z pomedzi tých jazdcov ktorí vyšliapu stanovený úsek v sedle bicykla.

Technická pomoc:
V mieste štartu a cieľa a v priestoroch občerstvovacích staníc bude zabezpečená základná technická pomoc.

Poistenie:
Účastníci sú povinní zabezpečiť si individuálne poistenie. V prípade potreby je účastník povinný preukázať sa preukazom poistenca zdravotnej poisťovne. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s účasťou na pretekoch, alebo cestou a pobytom v mieste ich konania.

Ubytovanie:

Organizátor nezabezpečuje ubytovanie.


Sprchy:
V priestoroch futbalového ihriska.

Umývanie bicyklov:
Vo vyhradených priestoroch.

Podmienky účasti na pretekoch:
Prihlásením pretekár potvrdzuje svoj dobrý zdravotný stav, schopný dlhodobej záťaže!

Úhrada štartovného, dobrý technický stav bicykla, cyklistická prilba počas celých pretekov. Zloženie prilby počas pretekov je trestané diskvalifikáciou pretekára.

Všetci pretekári sa zúčastňujú podujatia na vlastné riziko.

Preteky sa idú za každého počasia a za plnej cestnej premávky. Účastník pretekov musí dodržiavať pravidlá cestnej premávky a pokyny usporiadateľa.

Každý účastník pretekov nesie zodpovednosť za škody spôsobené na veciach a na zdraví svojom, organizátorov a tretích osôb.

V prípade opustenia pretekov je pretekár povinný nahlásiť túto skutočnosť organizátorovi. Ak tak neurobí, znáša všetky následky spojené s hľadaním samotný pretekár.

Mimo vyznačené občerstvovacie zóny je vyhadzovanie akýchkoľvek odpadkov prísne zakázané a vedie k okamžitej diskvalifikácii.
Buďte ohľaduplní k prírode a jej obyvateľom.

Pri nekonaní alebo prerušení podujatia z dôvodu „vyššej moci“ prihlásený pretekár nemá žiadne právo na vrátenie peňazí.

Preteká sa podľa tohto rozpisu.

Program:

Sobota, 16.6.2018

11:00 začiatok prezentácie
12:00 začiatok sprievodných akcií
12:30 spoločný štart 10km a Family
14:30 spoločný štart 50km a 20km
16:00 vyhlasovanie víťazov 10km a Family
19:00 vyhlasovanie víťazov 50km a 20km
19:30 Tombola
20:00 začiatok voľnej zábavy s hudbou až do rána
po zotmení vatra
Organizátor si vyhradzuje právo vykonať zmeny v prípade potreby.

Propozície su predbežné a maju zatial iba informatívny charakter. !Pridajte prvý príspevok do diskusie

Meno, priezvisko:

Správa:
picleftrightclosefacebook