Šk Bodva MTB XC 2016

Športový klub Bodva organizuje v rámci športových dní cyklistický MTB cross country pretek pre amatérskych cyklistov..

Štart: areál Aréna šport centrum o 10:00 hod. pre všetky kategórie
Prezentácia: areál Aréna šport centrum od 08:00 – 09:45 hod.
Predpis: každý pretekár štartuje na vlastné nebezpečie, usporiadateľ neručí za škody spôsobené pretekárom ani za žiadne škody spôsobené pretekármi.
Preteká sa za každého počasia.

Kategórie:
M1 - 13km od 15-do 18r. - kat. zrušená
M2 - 17km do 39r.
M3 - 17km nad 40r.
M4 - nad 50r.
Ž - 13km ženy

Pri obsadení kategórie menšim počtom pretekárov ako 3, si organizátor vyhradzuje právo pre zrušenie hodnotenia danej kategórie, pretekári budu preregistrovaný do im najbližšej vekovej kategórie . Ak sa niektorá z  kategórií zruši, vytvorí sa kategória M4 50+ namiesto nej.

Všetky hodnotené umiestnenia sú bez finančných ohodnotení.
Prihlásnie: cyklo@skbodva.sk
Vo forme: predmet MTB, Správa: meno jazdca, obec, tel. kontakt.

Pozor! Účastníci pretekov do 18 rokov sa musia registrovat v doprovode rodičov s písomným súhlasom, že sa zúčastňujú preteku na zodpovednosť zákonného zástupcu, ktorý sa vypíše na mieste konania pri registrácii.

Štartovne:
Pretekári s trvalim pobytom v Moldave 5€
Ostatní 6€
V štartovnom osviežovačka a strava.
Prví traja umiestnení pretekarí v každej kategorií budú ocenení.

Účastníci športových dní nie sú nijako poistení a organizátor nezodpovedá za fyzickú ujmu, alebo materiálnu stratu spôsobenú v súvislosti s účasťou na športových dňoch.

Foto: ŠK BODVA

ZOZNAM PRILÁSENÝCH:

M1:

Lukaš Ronald Lukacs

M2:

Marek Müller

Róbert Hortvát

Maroš Demko

Ivan Karafa

Marek Trojan

Rudolf Dzureň

Marek Dolák

 

M3:

Anton Stochla

József Harajda

Štefan Kuzma

Štefan Alexovits

Csaba Balázs

Ján Novák

Ladislav Lukáč 

Gabriel Kačmáry 

Ž

Lívia Štrbáková

 Pridajte prvý príspevok do diskusie

Meno, priezvisko:

Správa:
picleftrightclosefacebook