Posedenie - koniec roka s Šk Bodva Moldava

 

   Pozývame členov, rodinných príslušníkov a sympatizantov športového klubu BODVA Moldava nad Bodvou na valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční 21.12.2013 v salóniku bowling klubu K5 o 15:30 hod.

 

Program:

 1. Zahájenie

2. Správa o hospodárení a činnosti lukostreleckého oddielu za rok 2013

3. Správa o hospodárení a činnosti oddielu motoršportu za rok 2013

4. Správa o hospodárení a činnosti oddielu rekreačného športu za rok 2013

5. Sprava o hospodárení a činnosti lukostreleckého oddielu za rok 2013

6. Diskusia

7. Uznesenie

8. Záver

 

Všetkých predsedov oddielov žiadam o dochvíľnu účasť.

 

Po schôdzi voľná zábava. Možnosť objednania gulášu 1.30€-kto má záujem poprosím nahlásiť dopredu. 

 

 Branislav Jánoš

Predseda Šk Bodva Moldava nad Bodvou

Foto: ŠK BODVA


Pridajte prvý príspevok do diskusie

Meno, priezvisko:

Správa:
picleftrightclosefacebook