Športový klub Bodva Moldava nad Bodvou

Nezisková organizácia / Zápis v registri MVSR pod číslom VVS/1-900/90-11245 zo dna 14.2.1996

Adresa: Námestie mieru 3, 04501 Moldava nad Bodvou, Slovesko.

IČO: 35518847

DIČ: 2020755363

Email: skbodva@skbodva.sk

Web:    www.skbodva.sk

Bankové spojenie: SK74 0900 0000 0051 8531 2539

 

 

 

Predseda predstavenstva 

Chairman of the Board:

Branislav Jánoš

tel.: +421 915 933 609

predseda@skbodva.sk

 

 

Členovia predstavenstva 

members of the club board:

Ing. Róbert Boros

Jozef Petho

Jozef Sovius

Ľudovít Harsanyi

Anton Himič

Ladislav Zupko

 

 


 

 ŠK BODVA 
 logo na stiahnutie

 

picleftrightclosefacebook
 

Napíšte nám

Váš e-mail:
Meno, priezvisko:
Predmet:

Správa:
picleftrightclosefacebook