História klubu a oddielov ŠK BODVA Moldava nad Bodvou

Športový klub je otvorenou, samostatnou a nezávislou nepolitickou spoločenskou organizáciou vyvíjajúcou činnosť na demokratických princípoch. Poslaním Šk Bodvy je uspokojovať záujem a záľuby občanov v oblasti športu, vytvárať podmienky  na upevňovanie ich zdravia, zvyšovať telesnú a duševnu zdatnosť a športovú výkonnosť.

Zakladateľom Šk Bodvy bol v roku 1996 Ladislav Zupko, ktorého podstatou založenia klubu bola záchrana Moldavského futbalu. Počas pôsobenia sa postupne ku klubu pripájali aj iné oddiely. V roku 2008 sa od klubu odčlenil futbal ktorý ďalej fungoval pod názvom Fk Bodva Moldava. Dnes ma klub štyri oddiely, ktoré zastrešujú veľa športových aktivít na území Moldavy a jeho blízkeho okolia.

nezisková organizácia Zäpis v registri MVSR pod číslom VVS/1-900/90-11245 zo dna 14.2.1996

IČO: 35518847

DIČ: 2020755363


Oddiel rekreačného športu 

 

Oficiálne ORŠ vznikol v roku 2010. Predsedom oddielu sa stal Branislav Jánoš.Náš oddiel  organizuje rôzne športové podujatia ako sú napr.: Futbalová miniliga, volejbalové majstrovstvá pod názvom Gala world cup, cyklistické a bežecké preteky, hokejová liga, Moldavské športové dni a iné. Neodmysliteľnou súčasťou oddielu sú aj turistické výlety pod názvami Moldavská bagandža. Činnosť nášho oddielu je celoročná.Dnes ma oddiel vyše stovky členov, ktorým ponúka zmysluplnú alternatívu trávenia voľného času zameranú na pobyt v prírode a rovnomerný rozvoj športových zručností. Verným členom sa môže stať každý bez ohľadu na vek, či ďalšie osobi­tosti. Ďakujeme všetkým, ktorý nám akokoľvek pomáhajú nakoľko bez nich by to samozrejme nefungovalo. Nesmieme zabudnúť ani na kritikov, ktorý nás kritizujú, ale nás kritika nezlomí práve naopak, posúva nás vpred.

 

Šachový oddiel 

 

Šachový oddiel vznikol v roku 2008.Oddiel hráva už piatu sezónu

3.ligu a tento rok bojuje o postup do 2.ligy.V súčastnosti má oddiel

15 zaregistrovaných členov.

 

Vedenie oddielu:

Predseda klubu – Ladislav Šimko

Hlavný ekonóm – Imrich Ikrényi

Trener oddielu   - Ján Bodnár

 

Členovia :

Ján Heinrich, Ján Csala, Attila Balázs, Stanislav Vokál, Ladislav Balázs,

Tibor Mikó, Peter Bodnár, Erich Mikó, Ladislav Ucekaj, Gabriel Balázs,

Veronika Ucekajová, Tomáš Heinrich

 

Lukostrelecký oddiel

 

Myšlienka na vytvorenie nasledovných stránok sa zrodila už pomerne dávno a vypĺňajú akúsi dieru, ktorá v slovenskej lukostreleckej literatúre pretrváva už dlhší čas. Vo viacerých zahraničných štátoch je bežne dostupná literatúra, ktorá informuje lukostreleckú obec o rôznych aktualitách, zaujímavostiach a udalostiach a podáva zaujemcom rady, ktoré ich trápia a nevedia kam a za kým sa s nimi obrátiť.

Pred niekoľkými rokmi som mal to šťastie, že som sa dostal k takejto zahraničnej literatúre (časopisu). Pri jej čítaní som zistil, že je tam množstvo zaujímavých informácií, ktoré mne osobne veľmi pomohli v mojej kariére a môj vzostup z veľkej časti podporili články o lukostreleckej psychológii. Začal som sa zaoberať myšlienkou, že by som sa mal o tieto informácie podeliť aj s ostatnými lukostrelcami, ktorí to šťastie nemali a určite niektoré veci pomôžu aj im. Hneď na začiatok však musím podotknúť, že keďže sa jedná z veľkej časti o zozbierané myšlienky a informácie, tak nie všetky odzrkadľujú môj, alebo náš (na týchto stránkach pracujeme viacerí) názor a nie so všetkým tu uverejneným sa úplne stotožňujeme.

Ale to ani nebolo našim zámerom. Veď každý má nárok vysloviť svoj názor a ide iba o čitateľa, čo si z toho vyberie. Preto sme na tieto stránky pridali aj priestor na reakcie všetkých, ktorí tieto stránky budú čítať, aby sa vyjadrili k zverejneným článkom a tým nám pomohli spestriť podané informácie. Môžu tu uviesť aj svoje otázky, na ktoré sa určite nájde niekto, kto ich zodpovie. Takisto ak má niekto nejaký článok o lukostreľbe, ktorý by rád zverejnil, pretože je podľa neho dôležitý, môže nám ho zaslať. My ho radi uverejníme. Samozrejme budeme uverejňovať iba taký materiál, ktorý spĺňa určité kritériá. Nesmie napríklad nikoho urážať.

Boli by sme radi, keby sa v  tvorbe týchto stránok  zapojilo čo najviac lukostrelcov a pomohli tak jeden druhému v zdokonaľovaní sa, veď aj u nás platí, že dobrá rada je nad zlato a v správnu chvíľu dvojnásob.

Prajeme vám všetkým príjemné chvíle pri čítaní článkov a potom úspešné využitie informácií pri tréningoch.

Veľa športových úspechov praje

 

I. Lyócsa - paralympijský víťaz z Atén 2004 a Toxophilos Team

 

Oddiel motošportu

 

Oddiel vznikol v roku 2002, členovia oddielu sa zúčastňujú pretekov Mrc na ktorých reprezentujú svoj oddiel na najvyšších priečkach. Organizujú motošportové podujatia na území mesta a v jeho blízkom okolí.

Predseda: Ľudovit Harsanyi

Podpredseda: Ján Kulcsár

 

picleftrightclosefacebook