Moldavská Bagandža Čučma – Volovec – Úhorná jazero

 • 30 moldavčanov
 • dátum trasy: 7. 10. 2012
 • čas na začiatku trasy: 08:32:39
 • čas na konci trasy: 16:05:32
 • celková doba trasy: 7h 32m 53s
 • celková doba stúpania: 1h 10m 14s
 • celková doba klesania: 54m 03s
 • celková doba roviny: 5h 28m 36s

 

 • celková plošná vzdialenosť: 20.8 km
 • celková skutočná vzdialenosť: 21 km
 • vzdialenosť stúpania: 9.6 km
 • vzdialenosť klesania: 9 km
 • vzdialenosť roviny: 2.4 km

 

 • minimálna výška: 457 m n. m.
 • maximálna výška: 1293 m n. m.
 • priemerná výška: 1000.4 m n. m.
 • maximálny rozdiel: 836 m
 • celkové stúpanie: 1300 m
 • celkové klesanie: 1105 m
 • počiatočná výška: 457.5 m n. m.
 • koncová výška: 652 m n. m.
 • konečná bilancia: 194.5 m

Moldavská Bagandža v skratke
(Čučma – Volovec – Úhorná jazero)

picleftrightclosefacebook