2. kolo Šk Bodva volley cup 2014 - Šk Bodva outdoor cup 2014

V prípade nepriaznivého počasia sa hrá v telocvičniach!

2. kolo Šk Bodva volley cup Moldava 2014 - Šk Bodva outdoor cup 2014

Športový klub Bodva pozýva všetkých volejbalových nadšencov na volejbalový seriál ŠK BODVA VOLLEY CUP 2014. Tento seriál troch volejbalových turnajov sa začal vo februári 15.2.2014 volejbalovým turnajom Šk Bodva indoor cup. Ďalšie kolo volejbalového seriálu sa uskutoční pod názvom ŠK Bodva Outdoor cup 12 júla a tretie kolo sa bude konať v septembri počas športových dní. Víťaz ŠK BODVA VOLLEY CUP 2014  získa zaujímavé vecne a sponzorské ceny. Všetky volejbalové turnaje sú bez registračných

obmedzení, pripravované ako pre amatérskych tak aj pre profesionálnych volejbalistov.

Bodovanie:

  1. miesto – 17 b.

  2. miesto – 14 b.

  3. miesto – 12 b.

  4. miesto – 10 b.

  5. miesto – 8 b.

  6. miesto – 6 b.

  7. miesto – 5 b.

  8. miesto – 4 b.

V prípade zhodných bodov rozhoduje umiestnenie v poslednom turnaji športových dní.

 

Poradie na bodovaných priečkach po prvom kole:

1. Bardejov - 17b.
2. Japonské pole - 14b.
3. Ferneťáci - 12b.
4. Bukefalos - 10b.
5. Kamoši - 8b.
6. Uchyláci - 6b.
7. Kakaš - 5b.
8. Cukríky - 4b.

 

ŠK BODVA OUTDOOR CUP 12.7.2014

Info - sk - hun - en
Medzinárodný volejbalový turnaj športového klubu Bodva Moldava nad Bodvou. 
prezentácia 8:00, 12.7.2014
štartovné 6€/ osoba
(obed -osvieženie)
max. počet tÍmov 30!!!
Ihrisko: Štandartná veľkosť
Povrch: antuka

Zloženie družstva:
• 6 hráčov (4 muži, min 2 ženy) na ihrisku
• počet hráčov v družstve je neobmedzený
• striedanie: žena za ženu, muž za muža

Hrací systém:
• hrá sa v skupinách o každé umiestnenie
• podrobnejšie pri rozlosovaní podľa počtu prihlásených družstiev

Ceny:
Prvé tri družstvá budú ocenené

Rozhodcovia:
Nehrajúce družstvo zabezpečí rozhodcu podľa výpisu organizátora

prihlásenie :
• 

• tel.: +421915933609

Večerná zábava, laser disco.

HUNGARIAN

Nemzetközi röplabda bajnokság, ŠK Bodva szervezésében Szepsiben !
prezentáció: 12.7.2014
Nevezési díj 6€
(ebéd-üdítők)
csapatok száma max. 30!!!
Pálya: Standart méret
Felület: antuka

A csapat összetétele: MIX - MINIMÁLISAN 2 NŐ
A csapat összetétele:
• 6 játékos (4 férfi,min 2 nő) a pályán
• csapaton belül a résztvevők száma korlátlan
• cserék: nő a nő helyett, férfi a férfi helyett

Játékszabályok:
•csoporton belül minden helyezésért
•részletesebben a sorsolásnál,a résztvevő csapatok száma szerint
Ajándékok:
A első három helyezett értékes szponzori díjakban részesül
Játékvezető:
Az éppen nem játszó csapat biztosítja a játékvezetőt, a szervezők által kiírt táblázat szerintjelentkezni lehet :
• volejbal@skbodva.sk
• tel.: +421915933609

ENGLISH

International volleyball tournament recreational sport section SK. Moldava nad Bodvou.
- presentation 8:00, 12.7.2014
Admission fee:
6 euros/player (lunch - refreshment)
Max team count: 30
playground: standard size - outhdoor surface
Team composition: mix - minimum two females.
- six players( four males , min. two females) on playground
- the number of players in the group has no limit
- rotation: female for female, male for male
The system of the game: - play in teams for every placing
- in detail: will happen while deciding the amount of tegistered teams.
Prices: the first three teams will be awarded with materialistic and sponsored prices
Referees: the non plazng team will ensure the referee, according to the listing of the organiyer.


Registration for the tournament:
write a mail to: volejbal@skbodva.sk com or phone no.: +421915933609

 


Foto: ŠK BODVA

ZOZNAM PRIHLÁSENÝCH:

1. Maskoti

2. Kakaš

3. V.B.

4, Uchylaci

5. Čmeliaci

6. Japonské pole (2)

7. Ferneťáci (3)

8. Bukefalos (4)

9. Bardejov (1)

10. Pozbieranci

11. Kosiut gang (PL)

12. Bombarderis

13. KDS

14.UFO

15. Ja a moji Poliaci (PL)

16. Rybky

17. Mlátičky

18. Lori

19. Skade ruka skade noha

   


Pridajte prvý príspevok do diskusie

Meno, priezvisko:

Správa:
picleftrightclosefacebook