Do práce na bicykli


 Mesto Moldava nad Bodvou sa zapojilo do celonárodnej súťaže, ktorú vyhlásilo Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, aby umožnilo obyvateľom pracujúcim vo firmách a inštitúciách so sídlom v Moldave nad Bodvou zúčastniť sa na tomto projekte.
 
Pravidlá súťaže:
 
 1. Súťaž je určená tímom zamestnancov z rovnakej firmy alebo inštitúcie, ktoré budú v období od 1. do 31. mája 2014 dochádzať do práce na bicykli.
 2. Do súťaže sa môžu prihlásiť iba tímy, ktorých všetci členovia sú zamestnancami jednej firmy alebo inštitúcie so sídlom alebo pracoviskom v danom meste. Do súťaže sa nemôžu zapojiť jednotlivci alebo tímy, ktorých členovia sú z rôznych organizácií.
 3. Jeden tím môže mať 2 – 4 členov, ktorí sú preukázateľne v čase trvania súťaže zamestnancami firmy, pod ktorej číslom IČO je tím do súťaže registrovaný. Z jednej 2
      firmy môže pochádzať ľubovoľný počet tímov. Každý tím musí mať minimálne 2           členov, najviac však 4.
 1. Každý súťažiaci sa môže do súťaže zaregistrovať iba 1x. Opakovaná registrácia bude považovaná za porušenie týchto pravidiel. Všetky tímy, v ktorých je takýto súťažiaci zaregistrovaný, sa nebudú môcť zaradiť do zlosovania o ceny.
 2. Vyplnením prihlasovacieho formulára každý súťažiaci potvrdzuje, že bude rešpektovať pravidlá súťaže a najazdené kilometre bude nahlasovať čestne a pravdivo.
 3. Každý člen tímu si sám eviduje cesty do práce a z práce na bicykli za každý deň od 1. do 31. mája 2014.
      Súťažiaci si pri evidencii vyberá z týchto možností:
       bydlisko – zamestnanie: cesta na bicykli z miesta bydliska do zamestnania
       zamestnanie – bydlisko: cesta na bicykli zo zamestnania do miesta bydliska
       oba smery: cesta na bicykli z miesta bydliska do zamestnania a späť
       bez bicykla: dnes nebol bicykel použitý
       pracovné voľno: dnes sa nepracovalo
 
 1. Dni, v ktorých súťažiaci neoznačí žiadnu z možností, sa budú považovať za dni, keď bicykel nebol použitý.
 2. Do súťaže sa započítavajú iba cesty do práce a z práce. Počítajú sa aj cesty cez víkend, ak išlo o dni, keď súťažiaci musel ísť do práce.
 3. Vozokilometre v rámci pracovného času – t. j. „pracovné pochôdzky" sa nezapočítavajú (boli by tým znevýhodnení súťažiaci, ktorí v pracovnom čase zotrvávajú na jednom mieste a neúmerne zvýhodnení napríklad messenger a podobné zamestnania).
 4. Jeden člen tímu bude 1x týždenne posielať evidenciu najazdených kilometrov a počtu jázd za celý tím v súlade s možnosťami uvedenými v bode 6 (v členení za každého jednotlivca v tíme) miestnemu koordinátorovi.
 5. Evidenciu vrátane označenia všetkých jázd aj voľných dní za celý týždeň je potrebné zaslať najneskôr do nedele daného týždňa do 24.00 hod., počnúc dňom 4. mája 2014. Celkovo tak cesty do práce a z práce zašle každý tím minimálne 5-krát (4.5., 11.5., 18.5., 25.5. a 1.6.2014). Každý pondelok (5.5., 12.5., 19.5., 26.5., 2.6.2014) do 16.00 hod. budú na internetových stránkach súťaže (webovú adresu si určí každé mesto) zverejnené priebežné výsledky tímov, jednotlivcov a firiem.
 6. V rámci tzv. Bonusovej kategórii sa v súťaži bude posudzovať aj to, či aspoň 2/3 všetkých ciest do práce a z práce v jednom tíme bolo uskutočnených na bicykli.
 7. Organizátori súťaže si vyhradzujú právo navštíviť účastníka súťaže na pracovisku s cieľom overenia jeho skutočnej existencie.
 8. Každý súťažiaci má právo svoju účasť v súťaži kedykoľvek ukončiť nahlásením usporiadateľom a jeho kilometre budú zmazané aj v evidencii na internetovej stránke.

Registracný formulár najdete na domovskej stránke mesta Moldava (klikni tu)Pridajte prvý príspevok do diskusie

Meno, priezvisko:

Správa:
picleftrightclosefacebook