Členská schôdza Moldavskej bežeckej ligy

 

Dňa 4. januára 2014 sa konala členská schôdza Moldavskej bežeckej ligy -  klubu ŠK BODVA. Po úspešnom debude v roku 2013, keď sa do bežeckej súťaže zapojilo celkovo 24 bežcov,  z toho 15 mužov a 9 žien sa členovia bežeckej ligy a predseda klubu Šk Bodva Branislav Jánoš rozhodli v súťaži pokračovať aj v roku 2014. V prvom rade si členovia bežeckej ligy hlasovaním zvolili svojho predsedu, ktorým sa stal Róbert Boros. Na schôdzi si členovia schválili výber a miesta pretekov ako aj  samotný chod bežeckej ligy ako je to uvedené aj v samotnej zápisnici z danej schôdze.

 


Zápisnica zo schôdze členov Moldavskej bežeckej ligy zo dňa 04.01.2014

 

 

Prítomní: Branislav Jánoš, Róbert Boros, Štefan Danko, Anton Himič, Lukrécia Bilohuščinová, Gabriel

Jakab, Tamás Elek, Sándor Kis-Csaji, Tomáš Lorinc. Ladislav Lorinc, Mária Szakács,

Alexandra Demeterová

Program schôdze:

 1. Otvorenie

 2. Voľba predsedu bežeckej ligy

 3. Návrh na zmenu bežeckých pretekov

 4. Návrh na zmenu bodovania v bežeckej lige

 5. Návrh na zavedenie členského poplatku

 6. Diskusia

 7. Záver

 

  1. Otvorenie :

 

Príhovor predsedu klubu ŠK Bodva B. Jánoša o fungovaní celkového klubu Šk Bodva a cieľov v novom roku 2014. Očakáva od novozvoleného predsedu zodpovedné vedenie bežeckej ligy a prínos nových nápadov.

 

  2. Voľba predsedu bežeckej ligy :Kandidátom na predsedu bežeckej ligy mohol byť každý, ale všetci prítomní sa jednohlasne zhodli a ako predsedu si zvolili Róberta Borosa.

   

  3. Návrh na zmenu bežeckých pretekov :Všetci prítomní schválili ponechanie 10 súťažných kôl, ale zmenili sa niektoré miesta pretekov z roku 2013. Nakoľko v roku 2013 bolo dosť polmaratónských súťaži a myslelo sa aj na ženy, pre ktoré sú tieto preteky náročnejšie, došlo po vzájomnej dohode a výbere, k zmenám pretekov.

Schválené boli pre rok 2014 nasledujúce preteky :

 1. Marec 02.03.14 – Blažice: muži aj ženy 16km

 2. Apríl 13.04.14 – Kysak: muži aj ženy 21km

 3. Apríl 30.04.14 – Rudník: muži aj ženy 10km

 4. Jún cca 01.06.14 – Cros country Jahodná: muži 21km / ženy 11km

 5. Jún 28.06.14 – Moldava: muži 21km / ženy 8km

 6. September 05.09.14 – Night run Košice: muži aj ženy 9km

 7. September cca 21.09.14 – Moldava športové dni: sv. Ladislav muži aj ženy 10km

 8. Október 05.10.14 – MMM Košice: muži aj ženy 21km

 9. November cca 22.11.14 – Ruskov: muži 16km / ženy 9km

 10. December cca 20.12.14 – Moldava záverečný Vianočný beh muži aj ženy 9kmLetné mesiace sa zámerne vynechali z dôvodu dovolenkového obdobia. Ak by sa počas sezóny zrušil niektorý z behov, po spoločnej dohode nájdeme náhradu. Mimo vybraných pretekov si môžeme ísť zabehať po ostatných súťažiach. Jednoznačnou podmienkou pri behu na vybrané preteky je behať pod registráciou klubu s názvom: ŠK BODVA MOLDAVA. Mimo súťažných kôl to podmienkou nieje, ale bolo by na mieste, ak by sa aj vtedy propagoval domáci klub.Každý kto sa zapojí do bežeckej ligy bude bodovaný, ale ocenení budú len bežci/bežkyne, ktorí absolvujú minimálne 4 z 10 súťažných kôl.  4. Návrh na zmenu bodovania v bežeckej ligeNakoľko chceme aby bežecká liga bola napínavejšia došlo k úprave bodovania za umiestnenie a to nasledujúco:

 1. miesto – 12 b.

 2. miesto – 10 b.

 3. miesto – 9 b.

 4. miesto – 8 b.

 5. miesto – 7 b.

 6. miesto – 6 b.

 7. miesto – 5 b.

 8. miesto – 4 b.

 9. miesto – 3 b.

 10. miesto – 2 b.

Navyše každý kto sa zúčastní na preteku dostane motivačný + 1 bod za účasť.  5. Návrh na zavedenie členského poplatku

 

Všetci členovia jednohlasne schválili zavedenie členského poplatku vo výške 5 eur na 1 rok. Členský poplatok je potrebné uhradiť predsedovi klubu a bude použitý na záverečný Vianočný beh na spoločné posedenie, alebo v prípade nejakej mimoriadnej udalosti a po vzájomnej dohode využitý počas sezóny.  7. Diskusia

 

V diskusii sa preberalo hlavne ako motivovať nových bežcov, aby sa pridali do ligy. Využitie 2% z daní pre bežeckú ligu, ktoré by sa využili na preplatenie štartovného na MMM Košice, nákup bežeckého oblečenia. Záleží však koľko peňazí sa nám spoločne podarí získať pre samotnú bežeckú ligu. Predseda prisľúbil reorganizáciu členov bežeckej ligy ( bežci/nebežci ). Zistiť informáciu o výške sumy pre možné nové bežecké dresy a šortky pre bežcov. Všetky informácie budú postupne zverejnené na domovskej stránke klubu : www.skbodva.sk Každú účasť na súťažiach zdielať na stránke klubu pre samotné zviditeľnenie bežeckého ligy. Pomáhanie pri písanie bežeckých článkov. Predseda klubu prisľúbil, že navrhne organizátorom Poháru Bodvy/ Bodva Kupa , aby na súťaži ocenili 3. najlepší bežci z Moldavy medzi mužmi a aj ženami.

 

  8. Záver

 

Predseda bežeckej ligy poďakoval všetkým za účasť na schôdzi a vzájomne si popriali všetko dobré do novej sezóny, veľa nabehaných kilometrov a hlavne bez zranení.

 

Róbert Boros

predseda Moldavskej bežeckej ligy

 


 Pridajte prvý príspevok do diskusie

Meno, priezvisko:

Správa:
picleftrightclosefacebook