3. kolo MBL Rudník

3. kolo Moldavskej bežeckej ligy:


39. ročník MÁJOVÝ BEH MIERU


30. 4. 2014 /streda/ Rudník okr. Košice - okolie

Trať: 10 km, asfalt
Štart: 16:00 hod., kultúrny dom Rudník

 

Foto: ŠK BODVA

ROZPIS 39. ROČNÍKA Májového behu mieru v Rudníku - 2014  Usporiadateľ: TJ Partizán ŠM Rudník a Obec Rudník. Termín: 30. apríla 2014 – streda o 16:00 hod. Miesto: Rudník, okres Košice-okolie. Štart pred kultúrnym domom. Prihlášky: – Štartujú: Všetci včas prihlásení pretekári, ktorí sa pri prezentácii preukážu platnou lekárskou prehliadkou. Štartuje sa za každého počasia. Kategórie: Deti do 3 rokov – 20 m Deti do 4 rokov – 30 m muži ženy Deti do 6 rokov – 40 m 2007-2006 150 m 150 m 2005-2004 150 m 150 m Mladší žiaci 2003-2002 300 m 300 m Starší žiaci 2001-2000 800 m 400 m Mladší dorast 1999-1998 1 500 m 500 m Starší dorast 1997-1996 2 500 m 600 m Rok narodenia 1995 a starší 10 000 m 10 000 m Veteráni nad 40, 50, 60, 70, 80 10 000 m 10 000 m Rudnícky štafetový beh pre zdravie 1 000 m 1 000 m Hodnotenie: Hodnotí sa poradie prvých troch pretekárov v každej vekovej kategórii. Trať: Trať povedie ulicami Rudníka a jej povrch je pokrytý asfaltom. Ceny: - v kategórii detí každý účastník dostane knihu, čokoládu a iné ceny - v kategóriách po starší dorast prví traja dostanú vecné ceny a spomienkové darčeky - ohodnotenie pretekárov veteránov Miesto 1. 2. 3. 4. 5. Muži 110 € 80 € 35 € 25 € 15 € Ženy 80 € 35 € 20 € 15 € Starší dorast 15 € 10 € 10 € 5 € Mladší dorast 15 € 10 € 10 € 5 € Občerstvenie: Usporiadateľ zabezpečí pre všetkých riadne prihlásených pretekárov teplý čaj. Štartovné: – Prezentácia: Prezentácia športovcov od 14:30 v Kultúrnom dome v Rudníku. Šatne: Budú zabezpečené v kultúrnom dome v provizórnych priestoroch. Protesty: Protest možno podať do 10 min. po skončení behu kategórie s vkladom 1,- € u hlavného rozhodcu. Zdr. služba: Zabezpečená usporiadateľom počas celého priebehu behu.  Bližšie informácie: Štefan Hrutkai t.č. +421 910 161 474 Ing. Emerich Tóth t.č. +421 905 202 744 


Pridajte prvý príspevok do diskusie

Meno, priezvisko:

Správa:
picleftrightclosefacebook