Členské poplatky 2018

Členské Šk Bodva 2018.

 
Na vaľno zhromaždení klubu bolo odsúhlasené:


1. Členské pre ŠK Bodva na rok 2018 je vo výške 20€, respektívne kto daruje 2% z daní z príjmu má svojim príspevkom členské pre klub zdarma. Členské pre klub Šk Bodva, treba uhradiť do konca marca do pokladne klubu (netýka sa to tých, ktorí daruju 2% z dani z prijmu). Tlačvo pre darovanie 2% pre Šk bodva tu! pozor platí už iba toto tlačivo staré nie! Šk Bodva 2017 klikni tu

2. Členské pre KST (známka+ preukaz KST Šk Bodva) je:
Základné 10€,
Dôchodcovia (62-69r.) a študenti 6€ (okrem študentov externého štúdia),
Dôchodcovia nad 70r. a držitelia preukazov ZŤP 4€.
Členské KST Šk Bodva je potrebné uhradiť do 15. februára na účet klubu, do poznámky uviesť Vaše meno.

Doplnujúce údaje zaslať mailom na skbodva@skbodva.sk a to: 

meno, priezvisko, titul, datum narodenia, ulica, číslo, psč ,mesto, e-mail a tč.                   

 

Výhody členského:


Každý člen klubu Šk Bodva má nárok prepožičiať a využívať klubovú vystroj a materiálne zabezpečenie klubu zdarma.


Každý člen klubu s preukazom KST Šk Bodva má nárok na úhradu "čiastky" cestovného, stravného, ubytovania a pod. na vopred určených turistických podujatiach (ako to bolo pri expedíciách Grizzly, pri turistických zrazoch a i. ).

Člen KST Šk Bodva je zároveň poistený na zásah horskej služby, poistenie batožiny, všeobecnej zodpovednosti za škodu na zdraví a majetku, trvalé následky úrazu a smrť následkom úrazu od 1.4.2018. poistné krytie tu!
Taktiež s preukazom KST Šk Bodva môžete využívať rôzne zľavy pri ubytovaní, pri nákupe v turistických, športových obchodoch a i. Všetky zľavy si môžete pozrieť na stránke www.kst.sk

Kto nebude vlastniť preukaz KST Šk Bodva a nebude mať zaplatené členské pre Šk Bodva, nemôže dostať žiadnu náhradu cestovného, stravného, ubytovanie a pod.. Podľa zákona o športe, ktorým sa riadime, uhrádzať cestovné a stravné môžeme len registrovaným športovcom. Člen s preukazom KST Šk Bodva je riadne registrovaný športovec.

Členské zaplatené pre športový klub Bodva využijeme tento rok hlavne na "čiastočnú" náhradu cestovného pri turistických podujatiach, stravného na zrazoch a na organizovanie klubových podujatí. Výška príspevkov sa určí až po prijatí 2%, podľa toho koľko sa nám ich podarí vyzbierať.

Takže zhrnutie: ak darujete 2% z dani z prijmu a zaplatíte max 10€ za známku a preukaz KST Šk Bodva ste plnohodnotný člen klubu a máte nárok na všetky klubové výhody.

Žiaľ, Tí ktorí darovať 2% nemôžu si musia členské pre Šk Bodva vo výške 20€ zaplatiť v hotovosti.

Pokyny pre darovanie 2%, 3% z dani z prijmu. Tohto roku daňový úrad vydal nové tlačivo a upozornil, že staré tlačivá sa už používať nemôžu. Nové tlačivo zverejním na stranke www.skbodva.sk. Každý kto bude chcieť darovať 2% resp. 3% samostatne, si tlačivo stiahne, vyplní a odovzdá účtovníčke, alebo na daňový úrad s tým že si spraví kópiu a tú doručí pre Šk Bodva, ako dôkaz o zaplatení členského. Jednoduchšia varianta je, vyžiadať si od účtovníčky potvrdenie o zaplatení dane a potvrdenie mi len doručiť, ja už sa o ostatné vyplnenie, odovzdanie a zapísanie o zaplatenom členskom postarám. Všetci Tí, ktorí ste sa aktívne zúčastňovali na podujatiach Šk Bodva môžete darovať 3% z daní z príjmu (pri odpracovaní min. 40hodín dobrovoľnických prác). Potrebné tlačivo k darovaniu 3% Vám vystavý športový klub.


Je na zvážení každého z nás ako bude propagovať a oslovovať ludi, aby aj svoje 2% darovali pre náš klub a získali tiež tieto výhody. Každému je jasné, že ak vyzbierame viac príspevkov, vieme pokryť a organizovať viac podujatí.

Tieto spomenute termíny treba striktne dodržať, lebo v priebehu roka sa už získať členstvo KST Šk Bodva nebude dať.

Prosím Vás, ak k týmto informáciam nemá prístup nejaký náš člen, alebo potencionálny nový člen, odkážte mu tento dôležitý oznam.

Verím, že táto práca nebola na zmar a tohto roku to s turistickým oddielom KST Šk Bodva bohato rozbehneme.

Zároveň Vás žiadam uviesť váš postoj k tomuto príspevku, či sa chcete stať členom KST Šk Bodva, aby sme mali predbežné počty..

 

Tlačivo pre darovanie 2% vo formáte PDF editovateľné nové za rok 2017 KLIKNI TU

 
Pridajte prvý príspevok do diskusie

Meno, priezvisko:

Správa:
picleftrightclosefacebook