O klube

Športový klub je otvorenou, samostatnou a nezávislou nepolitickou spoločenskou organizáciou vyvíjajúcou činnosť na demokratických princípoch. Poslaním Šk Bodvy je uspokojovať záujem a záľuby občanov v oblasti športu, vytvárať podmienky  na upevňovanie ich zdravia, zvyšovať telesnú a duševnu zdatnosť a športovú výkonnosť.

Zakladateľom Šk Bodvy bol v roku 1996 Ladislav Zupko, ktorého podstatou založenia klubu bola záchrana Moldavského futbalu. Počas pôsobenia sa postupne ku klubu pripájali aj iné oddiely. V roku 2008 sa od klubu odčlenil futbal ktorý ďalej fungoval pod názvom Fk Bodva Moldava. Dnes ma klub štyri oddiely, ktoré zastrešujú veľa športových aktivít na území Moldavy a jeho blízkeho okolia.

 

Kontakty

 


Foto: ŠK BODVA


Pridajte prvý príspevok do diskusie

Meno, priezvisko:

Správa:
picleftrightclosefacebook