Geopark Novohrad-Nógrád

Výhodou práce na zmeny je, že môžete ísť na výlet aj cez pracovné dni, kedy sú vyhovujúcejšie spoje verejnej dopravy. Nevýhodou však je, že na výlet sa prihlási menej účastníkov alebo aj nikto. Tak to bolo aj v tomto prípade. Na výlet do Geoparku Novohrad-Nógrád cestujem sám. Chcel by som prejsť Náučný chodník Hrad Šomoška a Náučný chodník Mačacia. Cesta do Fiľakova ubehla rýchlo. Takmer hodinu do odchodu autobusu do Šiatorskej Bukovinky využívam na návštevu Novohradského turistického informačného centra a kancelárie Geoparku, kde získavam zaujímavé informácie a materiály z tejto oblasti.

Autobus do Šiatorskej Bukovinky zachádza až do obce, je to pre mňa výhoda. Z Bukovinky postupujem ďalej po udržiavanej asfaltovej ceste k Šimonovej veži. Cestou nestretávam turistov, ale okolo mňa prechádza niekoľko osobných áut. Po príchode k Šimonovej veži som prekvapený záujmom ľudí o túto oblasť. Na parkovisku je viacej áut, medzitým aj ďalšie prichádzajú. V Šimonovej veži si kupujem vstupenku na hrad Šomoška a brožúrky z tejto lokality. Obsluhujúci pán je veľmi milý a zoznamuje ma s týmto okolím.

Od Šimonovej veže postupujem ďalej pozelenej značke pozdĺž Bukovinského potoka. Chodník mierne stúpa, stúpanie však ani nevnímam. Po trase je niekoľko informačných panelov. Dozvedám sa, že v tejto oblasti sa vyskytuje rak riečny,salamandra škvrnitá a iné obojživelníky. To len dokazuje čistotu tohto prostredia. Prechádzam okolo jazierok, kde sa v minulosti chovali aj ryby. Jazierka sú napájané Prameňom Krúdy, ktorý je pomenovaný na počesť Dr. Krúdyho, ktorý sa zaslúžil o jeho úpravu.

Chodník k rázcestiu Bukovinský potok poskytuje príjemné osvieženie v tomto horúcom dni. Pri rázcestí odbočujem na hrad Šomoška. Chodník začína prudko stúpať, čo je znakom, že idem na hradný kopec. Kamenné more, ktoré je pod hradom je výsledkom zvetrávania pôvodnej horniny ešte z doby kamennej, časť materiálu pozostáva aj z odpadu pri budovaní hradu. Za chvíľu som pri kamennom vodopáde. Mnohí z Vás ho určite poznajú z rôznych publikácií. Vznikol pred 4 miliónmi rokov pri tuhnutí lávy.

Po príchode na hrad som prekvapený počtom ľudí. Sú tu hlavne rodiny s deťmi zo slovenskej ale aj z maďarskej strany. Veď pod hradom je obec Somoskő. Prejdem sa po hrade, teším sa výhľadmi do okolia zo západnej delovej bašty. Južná delová bašta je pripravená pre návštevníkov k odpočinku. Na kopci v diaľke je vidieť na maďarskej strane siluetu hradu Salgó. Po prehliadke hradu ešte prechádzam do obce Somoskő a obdivujem hrad z druhej strany. Pod hradom je Petőfi kunyhó, kde v júni 1845 tento básnik pôsobil.

Vraciam sa na slovenskú stranu a popri kamennom vodopáde a kamennom mori sa dostávam znova k rázcestiu Bukovinský potok. Ďalej pokračujem po žltej turistickej značke po Náučnom chodníku Mačacia.

Mačacia, to je jeden veľký kameňolom, kde sa pripravovali kamenné dlažobné kocky. Isto si spomínate na chodníky a cesty vyložené v minulosti kamennými kockami. Volali sme ich „mačacie hlavy“. Práve kameň pochádzal z tohto lomu. Popri náučnom chodníku sú informačné panely, ktoré podrobne informujú o živote v tejto oblasti v 20.-30.tych rokoch minulého storočia. Že tu bol čulý pracovný ruch svedčí aj existencia baníckej osady Mačkaluk. Pracovalo tu 1000-1500 robotníkov. Boli tu obytné domy, obchod, škola. Osada zanikla s útlmom ťažby kameňa po druhej svetovej vojne. Dnes sú tu už len zvyšky pôvodných domov. Pri pozostatkoch osady je drevená vyhliadková veža. Je z nej pekný pohľad na hrad Šomoška a v diaľke hrad Salgó. Z Mačacej môžem ísť smerom k Šimonovej veži (drevené lesné schody) ale pokračujem ďalej po červenej turistickej značke. Po ceste sú umiestnené ďalšie informačné panely, ktoré informujú návštevníkov hlavne s geologickým vývojom v tejto oblasti a s ťažbou kameňa.

Od posledného informačného panela cesta mierne klesá a končí v Šiatorskej Bukovinke.

Prichádzam na autobusovú zastávku, kde čakám na autobus do Fiľakova. Autobus prichádza ako hodinky. Horšie je to už s vlakom do Košíc. Pri odchode zo Zvolena má viac ako hodinové meškanie.

Trasa, ktorú som prešiel nie je náročná. Je veľmi dobre turisticky značená. Popri náučných chodníkoch sú umiestnené informačné panely, ktoré Vás podrobne informujú o tom, kde sa nachádzate. Ak sa túto oblasť rozhodnete navštíviť, doporučujem ísť autom až k Šimonovej veži na parkovisko. Navštívite hrad Šomoška a potom pokračujte po náučnom chodníku Mačacia. Od drevenej vyhliadkovej veže pri Mačacej pokračujte ďalej po červenej turistickej značke. Dostanete sa k ďalším informačným panelom priamo v lome Mačacia. Ak si prezriete lom Mačacia pokračujte po červenej k panelu č.2 Báza lávového pokrovu. Tu uvidíte, ako sopečná láva prekrývala pôvodný povrch.V tomto mieste informačné tabule končia. Ďalej chodník pokračuje do Šiatorskej Bukovinky. Od informačného panelu č.2 sa vrátite späť k drevenej vyhliadkovej veži a lesom po chodníku ďalej k Šimonovej veži, kde si môžete oddýchnuť a pokračovať v ceste domov.

 


Foto: ŠK BODVA


Pridajte prvý príspevok do diskusie

Meno, priezvisko:

Správa:
picleftrightclosefacebook