Šk Bodva Lezenie Zádielských viac dĺžok

Športový klub Bodva pozýva členov oddielu James na lezenie Zadielskych klasík, ukončených spoločnou opekačkou pri bufete.

Odchod: v sobotu 28.9.2019 o 10:30hod.

Kam: Zádiel Orlia Bašta

Príchod: podvečer.

Preprevu do Zádielu môžu využiť aj turisti.

Cestovné: člen Šk Bodva 1€, nečlen 3€

 

Foto: ŠK BODVA


Pridajte prvý príspevok do diskusie

Meno, priezvisko:

Správa:
picleftrightclosefacebook