Jesenné upratovanie a klubová schôdza oddielu rekreačného športu

 Športový klub Bodva oddiel rekreačného športu oznamuje členov klubu že v nedeľu 24.9.2017 sa uskutoční jesenné upratovanie v klubovom sklade. Každý člen ktorý má v nedeľu voľno je potrebné aby sa upratovania zúčastnil. Po upratovaní sa uskutoční klubová schôdza, na ktorej treba vybavit hlavne administratívne pozdlžnosti členov a voľbu nových funkcionárov oddielu.

Program schôdze:

1. Zahájenie.

2. Návrh zapisovateľa,  nových funkcií a funkcionárov oddielu.

3. Plán - návrh podujati pre zimu 2017 a rok 2018.

4. Návrh čerpania dotácií pre rok 2018 podľa vzn č89.

5. Rôzne.

6. Diskusia.


kedy: nedeľa 15:30hod.

kde: klub Šk Bodva.

účasť: dobrovoľne povinná.

 

Účasť je potrebné nahlásiť na 0915933609, alebo mailom skbodva@skbodva.sk

 Pridajte prvý príspevok do diskusie

Meno, priezvisko:

Správa:
picleftrightclosefacebook